Platforma edukacyjna powstała w ramach testowania innowacji "Międzykulturowa integracja i rozwijanie potencjałów". Na platformie znajduje się zapis krok-kroku z przeprowadzania innowacji służący jako model dla dalszego replikowania. Dostępne są również informacje wspomagające wszystkich, którzy chcieliby tę innowację wprowadzać w życie. Platforma zawiera wstępne informacje z zakresu edukacji globalnej oraz źródła niezbędny kontekst ważny przy podejmowaniu się replikowania tego typu modelu innowacji. 

Platforma jest dostępna na licencji CC-BY 4.0 – Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe

Innowacji "Międzykulturowa integracja i rozwijanie potencjałów" testowana była przez Fundację Twiga

logotypy


    Available courses

    Kurs wprowadza podstawowe pojęcia i zagadnienie edukacji globalnej i jest cennym kontekstem, podłożem dla wszystkich, którzy chcieliby realizować model innowacji. 

    W tej sekcji znajduje się opis krok po kroku jak realizowana była innowacja "Międzykulturowa integracja i rozwijanie potencjałów" wraz ze scenariuszami warsztatów wypracowanymi przez uczestników i uczestniczki.